asist. dr. Ciber Luka

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.046
Telephone: +386 1 479 8607
E-mail: Luka.Ciber(at)fkkt.uni-lj.si