asist. Živič Zala

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.029
Telephone: +386 1 479 8678
E-mail: Zala.Zivic(at)fkkt.uni-lj.si