Muratović Vesna

Department/Section: Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Telephone: /
E-mail: vesna.muratovic(at)fkkt.uni-lj.si