znanst. sod. dr. Ropret Polona

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
E-mail: Polona.Ropret(at)fkkt.uni-lj.si