Sinjur Terezija

Department/Section: Finančno poslovna služba
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.009
Telephone: +386 1 479 8411
E-mail: Terezija.Sinjur(at)fkkt.uni-lj.si