Rigler Maja

Department/Section: Služba za študijske in študentske zadeve
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.001
Telephone: +386 1 479 8746
E-mail: Maja.Rigler(at)fkkt.uni-lj.si