asist. Stojkovska Docevska Milena

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.023
Telephone: +386 1 479 8774
E-mail: Milena.Stojkovska(at)fkkt.uni-lj.si