asist. Hozjan Mišel

Department/Section: Katedra za anorgansko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.070
Public hours: V sobotah ob 12:00
Telephone: +386 1 479 8663
E-mail: Misel.Hozjan(at)fkkt.uni-lj.si