asist. Rapuš Uroš

Department/Section: Katedra za anorgansko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.095
Telephone: +386 1 479 8530
E-mail: Uros.Rapus(at)fkkt.uni-lj.si