asist. razisk. Jamil Qasim

Department/Section: Katedra za anorgansko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.074
Telephone: +3864 1 79 8677
E-mail: Qasim.Jamil(at)fkkt.uni-lj.si