asist. Hočevar Jošt

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K2.027
Telephone: +386 1 479 8553
E-mail: Jost.Hocevar(at)fkkt.uni-lj.si