izr. prof. dr. Likozar Blaž

Department/Section: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Hajdrihova 19 , 1001 Ljubljana
Office number: II/230
Telephone: +386 1 2419 540
E-mail: Blaz.Likozar(at)fkkt.uni-lj.si