prof. ddr. Turk Boris

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
E-mail: Boris.Turk(at)fkkt.uni-lj.si