asist. razisk. Jakoš Jure

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K3.099
Telephone: +386 1 479 8660
E-mail: Jure.Jakos(at)fkkt.uni-lj.si