asist. Dekleva Maksimiljan

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K2.103
Telephone: +386 1 479 8685
E-mail: Maksimiljan.Dekleva(at)fkkt.uni-lj.si