asist. Kulašić Ines

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K2.042
Telephone: +386 1 479 8626
E-mail: Ines.Kulasic(at)fkkt.uni-lj.si