asist. Medved Tadej

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-mail: Tadej.Medved(at)fkkt.uni-lj.si