asist. razisk. Jenko Anže

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K3.003
Telephone: +386 1 479 8720
E-mail: Anze.Jenko(at)fkkt.uni-lj.si