asist. Ulčakar Liza

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K2.023
Telephone: +386 1 479 8774
E-mail: Liza.Ulcakar(at)fkkt.uni-lj.si