asist. dr. Tavčar Verdev Petra

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K2.007
Telephone: +386 1 479 8542
E-mail: Petra.TavcarVerdev(at)fkkt.uni-lj.si