asist. razisk. Božinović Marko

Department/Section: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K1.043
Telephone: +386 1 479 8715
E-mail: Marko.Bozinovic(at)fkkt.uni-lj.si