Suhodolčan Larisa

Department/Section: Katedra za materiale in polimerno inženirstvo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K1.094
Telephone: +386 1 479 8587
E-mail: Larisa.Suhodolcan(at)fkkt.uni-lj.si