Komel Dan

Department/Section: Služba za upravljanje skupnih prostorov in naprav
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: KP.033
Telephone: +386 1 479 8629
E-mail: Dan.Komel(at)fkkt.uni-lj.si