asist. Mlinarec Katarina

Department/Section: Katedra za materiale in polimerno inženirstvo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-mail: Katarina.Mlinarec(at)fkkt.uni-lj.si