asist. razisk. Deraz Randa

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K2.080
Telephone: +386 1 479 8693
E-mail: Randa.Deraz(at)fkkt.uni-lj.si