Hočevar Iris

Department/Section: Služba za varstvo pri delu
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.028
Telephone: +386 1 479 8412
E-mail: Iris.Hocevar(at)fkkt.uni-lj.si