asist. razisk. dr. Benedetto Tiz Davide

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K2.033
Telephone: +386 1 479 8722
E-mail: Davide.BenedettoTiz(at)fkkt.uni-lj.si