Koklič Darja

Department/Section: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-mail: Darja.Koklic(at)fkkt.uni-lj.si