Šorn Gregor

Department/Section: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-mail: Gregor.Sorn(at)fkkt.uni-lj.si