izr. prof. dr. Klemenčič Marina

Workplace: docent za biokemijo
Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.007
E-mail: Marina.Klemencic(at)fkkt.uni-lj.si