izr. prof. dr. Klemenčič Marina

Delovno mesto: docent za biokemijo
Oddelek/Katedra: Katedra za organsko kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K2.007
E-naslov: Marina.Klemencic(at)fkkt.uni-lj.si