prof. dr. Kogej Ksenija

Workplace: po dogovoru
Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.026
Telephone: +386 1 479 8538
E-mail: Ksenija.Kogej(at)fkkt.uni-lj.si
Bibliography: COBISS

Biography

BIOGRAFSKI PODATKI
 
Izobrazba

 • Diploma 1984, Katedra za fizikalno kemijo, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, UL
 • Magisterij 1988, Katedra za fizikalno kemijo, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, UL.
 • Doktorat znanosti 1994, Katedra za fizikalno kemijo, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, UL.

Zaposlitve

 • Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko (1. 4. 1984 - 31. 3. 1985).
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL (od 1. 4. 1985 dalje).

Strokovno izpopolnjevanje v tujini

 • 2009 (1 mesec), Laboratory of Polymer Chemistry, University of Helsinki, Finska; gostujoča profesorica; gostitelj: dr. Vladimir Aseyev; obisk je financirala Finska akademija znanosti.
 • 2000 (3 meseci), Laboratory of Macromolecular Structural Chemistry, Catholic University of Leuven, Belgija; gostujoča profesorica, gostitelj: prof. Harry Reynaers.
 • 2000 (4 meseci), Department of Biochemistry, Biophysics and Macromolecular Chemistry, Universtiy of Trieste, Italija; gostujoča profesorica, gostitelj: prof. Sergio Paoletti.
 • 1999/2000 (5 mesecev), Laboratory of Polymer Chemistry, Catholic University of Leuven, Belgija; gostujoča profesorica, gostitelj: prof. Hugo Berghmans.
 • 1988/1989 (12 mesecev), Tokyo Institute of Technology (TIT), Tokyo, Japonska; štipendistka UNESCA in Japonske vlade na International Postgraduate University Course in Chemistry and Chemical Engineering; mentor: prof. dr. Heihachiro Okabe; izpopolnjevanje je bilo končano z diplomo TIT.

Pedagoško delo

 • Redna profesorica za področje fizikalne kemije 2011-
 • Izredna profesorica za področje fizikalne kemije 2006-2011
 • Docentka za področje fizikalne kemije 1995-2006
 • Asistentka za področje fizikalne kemije 1986-1995

Strokovno delo

 • Predstojnica Katedre za fizikalno kemijo (2009-2013)
 • Članica senata UL FKKT (2009-2013)
 • Članica komisije za nagrade in priznanja UL FKKT (2000-2005)
 • Članica študijske komisije UL FKKT (2006-2008)
 • Članica Slovenskega kemijskega društva
 • Članica društva diplomirancev Alumni UL FKKT
 • Članica uredniškega odbora Acta Chimica Slovenica 2014-
 • Članica uredniškega odbora Chemical Data Collections 2015-
 • Odgovorna urednica Acta Chimica Slovenica 2018-
 • Gostujoča urednica Polymers 2019

PEDAGOŠKO DELO

Bolonjski programi 1. stopnje

 • Fizikalna kemija (BK113S) (Univerzitetni študijski program BIOKEMIJA na UL FKKT)
 • Površinska in koloidna kemija (KESI11) (Univerzitetni študijski program KEMIJA na UL FKKT)
 • Fizikalna kemija I (KT116) (Visokošolski strokovni študijski program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA na UL FKKT)
 • Fizikalna kemija II (KT132) (Visokošolski strokovni študijski program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA na UL FKKT)

Bolonjski programi 2. stopnje

 • Fizikalna kemija polimerov (temeljni izbirni predmet na Univerzitetnem študijskem programu na smereh Grafične in interaktivne komunikacije ter Oblikovanje tekstilij in oblačil na UL, Naravoslovno tehniška fakulteta)

Bolonjski programi 3. stopnje

 • IZBRANA POGLAVJA IZ EKSPERIMENTALNE FIZIKALNE KEMIJE (KZ306) (Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI na UL FKKT; nosilka: prof. dr. Marija Bešter Rogač)
 • KOLOIDNA KEMIJA (09-2-02) (Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI na UL BF)
 • BIOLOGIJA, BIOFIZIKA IN TEHNOLOGIJA NANOSTRUKTUR (09-1-01) (Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI na UL BF; nosilka: prof. dr. Damjana Drobne)

Mentorstva in članstva v komisijah za zagovor doktoratov v tujini

 • Mentorstva pri doktoratih (Boštjan Jerman, 2008;Simona Sitar, 2014;Patricija Hriberšek, v teku)
 • Mentorstva pri več kot 30 diplomah in magisterijih
 • Mentorstvo pri delu za študentsko Prešernovo nagrado (Nina Vlachy, 2005; Sebastijan Peljhan, 2007)
 • Mentorstva pri Krkinih nagradah (2 doktorata: Boštjan Jerman, 2008, Zvone Simončič, 2009 - glavna Krkina nagrada; diplomska dela: Franci Pogorelc, Matija Breznik, Petra Kos)
 • oponentka pri zagovoru doktorata Sravani Keerthi Ramisetty z naslovom Synergy of condensing agents and macromolecular crowding on DNA condensation, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 2017.
 • članica komisije pri zagovoru doktorata Nine Vlachy z naslovom Formation and Stabilization of Vesicles in Mixed Surfactant Systems, University of Regensburg, Regensburg, 2009.
 • oponentka pri zagovoru doktorata Petra Nilsson z naslovom Interaction between crosslinked polyelectrolyte gels and oppositely charged surfactants, Faculty of Pharmacy, Uppsala University, Uppsala, 2007.
 • članica komisije pri zagovoru doktorata Elisabeth Theunissen z naslovom Structure-Properties Relations of Physical (Bio)Polymeric Networks, Catholic University of Leuven, Leuven, 2002.

ŠTUDIJSKO GRADIVO

 • Kogej, K. Površinska in koloidna kemija (univerzitetni učbenik), 1. izdaja, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010, 185 strani, ISBN 978-961-6756-15-0.
 • Kogej, K. Površinska in koloidna kemija (univerzitetni učbenik), 2. izdaja, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015, 185 strani, ISBN 978-961-6756-56-3.
 • Bešter-Rogač, M. Bežan, J. Cerar, A. Godec, B. Hribar, A. Jamnik, B. Jamnik, K. Kogej, I. Livk, C. Pohar, N. Poklar, J. Reščič, M. Salobir in G. Vesnaver, Praktikum iz fizikalne kemije, Ljubljana, 1999, 65 strani.
 • Kogej, K. Fizikalna kemija polimerov (zapiski predavanj), temeljni izbirni predmet magistrskega študija na smereh GIK in NTO (UL NTF), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014, 70 strani.
 • Kogej, K. Zapiski: statično in dinamično sipanje svetlobe, interno študijsko gradivo o sipanju svetlobe za študente FKKT in ostalih smeri; Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012, 57 strani.

RAZISKOVALNO DELO (glej tudi SICRIS)
 
Raziskovalna področja

 • termodinamske in transportne lastnosti vodnih raztopin polielektrolitov in površinsko aktivnih snovi
 • interakcije med polielektroliti in površinsko aktivnimi snovmi
 • strukturne raziskave mešanic polielektrolitov in površinsko aktivnih snovi
 • študij kompleksnih koloidnih sistemov (vesikli, eksosomi, farmacevtski dostavni sistemi,…)
 • uporaba statičnega in dinamičnega sipanja svetlobe za raziskave koloidnih sistemov

Sodelovanje v tekočih raziskovalnih projektih in programih
Tekoče:

 • P1-0201 "Fizikalna kemija" (2015- , nosilec prof. dr. V. Vlachy)
 • COSR CM1206 “Exil-Exchange on Ionic Liquids” (namestnica predstavnice Slovenije)

Preteklo:

 • Nosilka mednarodnega projekta INTAS-00-113 z naslovom "New Polymer Systems for Bioseparation" na slovenski strani; koordinator projekta: prof. dr. Heikki Tenhu, Univerza v Helsinkih, Finska; (trajanje projekta 1. 8. 2001 – 1. 11. 2003)
 • Nosilka bilateralnega projekta BI-PT/04-06-012 med Slovenijo in Portugalsko; naslov projekta "Vpliv hidrofobnosti in togosti polimerne verige na interakcije med polielektroliti in surfaktanti" ( trajanje: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009)
 • Nosilka bilateralnega projekta BI-FI/09-005 med Slovenijo in Finsko; naslov projekta "Asociacijski pojavi vodnih raztopin polielektrolitov ter polielektrolitov in surfaktantov" (trajanje: od 18. 8. 2009 – 31. 12. 2009)
 • Nosilka bilateralnega projekta BI-FI/11-12-004 med Slovenijo in Finsko; naslov projekta "Študij vodnih raztopin izotaktične polimetakrilne kisline z metodo sipanja svetlobe" (trajanje: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012)
 • 2009: projekt ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) za 72 ur merilnega časa na rentgenski liniji DUBBLE na sinhrotronu v Grenoblu; naslov projekta "Phase behavior and structures in complexes of poly(styrenesulfonate anion) and cetyltrimethylammonium cations"; sodelovanje z prof. Bartom Goderisom iz Katoliške univerze v Leuvenu, Belgija in prof. Perom Hanssonom iz Univerze v Uppsali, Švedska.

Izbrana objavljena dela (glej tudi COBISS in ORCID iD)

 1. SITAR, Simona, GODERIS, Bart, HANSSON, Per, KOGEJ, Ksenija. Phase diagram and structures in mixtures of poly(styrenesulfonate anion) and alkyltrimethylammonium cations in water: significance of specific hydrophobic interaction. J. Phys. Chem. B 2012, 116, 4634-4645.
 2. KOGEJ, Ksenija, FONSECA, Sofia M., ROVISCO, J., AZENHA, M. E., LUÍSA RAMOS, M., SEIXAS DE MELO, J., BURROWS, Hugh. Understanding the interaction between trivalent lanthanide ions and stereoregular polymethacrylates through luminescence, binding isotherms, NMR, and interaction with cetylpyridinium chloride. Langmuir 2013, 29, 14429-14437.
 3. SITAR, Simona, ASEYEV, Vladimir, KOGEJ, Ksenija. Microgel-like aggregates of isotactic and atactic poly(methacrylic acid) chains in aqueous alkali chloride solutions as evidenced by light scattering. Soft matter, 2014, 10, 7712-7722.
 4. BRAČIČ, Matej, HANSSON, Per, PÉREZ, Lourdes, ZEMLJIČ, Lidija, KOGEJ, Ksenija. Interaction of sodium hyaluronate with a biocompatible cationic surfactant from lysine: a binding study. Langmuir 2015, 31, 12043–12053 http://pubs.acs.org/toc/langd5/31/48http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.5b03548
 5. KOGEJ, Ksenija. Thermodynamic analysis of the conformational transition in aqueous solutions of isotactic and atactic poly(methacrylic acid) and the hydrophobic effect. Polymers, 2016, 8, 1-19 (art. no. 168).
 6. BOŽIČ, Darja, SITAR, Simona, JUNKAR, Ita, ŠTUKELJ, Roman, PAJNIČ, Manca, ŽAGAR, Ema, KRALJ-IGLIČ, Veronika, KOGEJ, Ksenija. Viscosity of plasma as a key factor in assessment of extracellular vesicles by light scattering. Cells, 2019, 8, 1-21; doi: 10.3390/cells8091046.
 7. HRIBERŠEK, Patricija, KOGEJ, Ksenija. Effect of multivalent cations on intermolecular association of isotactic and atactic poly(methacrylic acid) chains in aqueous solutions. Polymers, 2019, 11, 1-18; doi: 10.3390/polym11040605.
 8. HRIBERŠEK, Patricija, KOGEJ, Ksenija. Tacticity and counterion modulated temperature response of weak polyelectrolytes: the case of poly(methacrylic acid) stereoisomers in aqueous solutions. Macromolecules, 2019; doi: 10.1021/acs.macromol.9b01467.

Pregledni znanstveni članki

 1. KOGEJ, Ksenija. Association and structure formation in oppositely charged polyelectrolyte-surfactant mixtures. Adv. Colloid Interf. Sci. 2010, 158, 68-83.
 2. STEWART, Beverly, KOGEJ, Ksenija, RAMOS, M. L., VALENTE, Artur J. M., BURROWS, Hugh. Binding of divalent and higher valent metal ions to surfactants and polyelectrolytes. Current opinion in colloid & interface science, 2017, 32, 76-83.

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE
Študijska gradiva za predmete so študentom na voljo v spletni učilnici FKKT.