asist. razisk. dr. Medoš Žiga

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.042
Telephone: +386 1 479 8624
E-mail: Ziga.Medos(at)fkkt.uni-lj.si