asist. razisk. dr. Medoš Žiga

Oddelek/Katedra: Katedra za fizikalno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K3.042
Telefon: +386 1 479 8624
E-naslov: Ziga.Medos(at)fkkt.uni-lj.si