asist. razisk. Zavrtanik Uroš

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
E-mail: Uros.Zavrtanik(at)fkkt.uni-lj.si