asist. razisk. Zavrtanik Uroš

Oddelek/Katedra: Katedra za fizikalno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
E-naslov: Uros.Zavrtanik(at)fkkt.uni-lj.si