znanst. sod. Retko Klara

Department/Section: Katedra za analizo kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-mail: Klara.Retko(at)fkkt.uni-lj.si