znanst. sod. Retko Klara

Oddelek/Katedra: Katedra za analizo kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-naslov: Klara.Retko(at)fkkt.uni-lj.si