asist. Hočevar Jan

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K3.065
Telephone: +386 1 479 8674
E-mail: Jan.Hocevar(at)fkkt.uni-lj.si