asist. Hočevar Jan

Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K3.065
Telefon: +386 1 479 8674
E-naslov: Jan.Hocevar(at)fkkt.uni-lj.si