asist. razisk. Starin Mark

Department/Section: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K1.046
Telephone: +386 1 479 8578
E-mail: Mark.Starin(at)fkkt.uni-lj.si