asist. razisk. Starin Mark

Oddelek/Katedra: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K1.046
Telefon: +386 1 479 8578
E-naslov: Mark.Starin(at)fkkt.uni-lj.si