asist. dr. Tiringer Urša

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-mail: Ursa.Tiringer(at)fkkt.uni-lj.si