asist. dr. Tiringer Urša

Oddelek/Katedra: Katedra za fizikalno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
E-naslov: Ursa.Tiringer(at)fkkt.uni-lj.si