dr. Kalyuzhnyy Yuriy

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Office number: K3.028
Telephone: +386 1 479 8697
E-mail: Yuriy.Kalyuzhnyy(at)fkkt.uni-lj.si