dr. Kalyuzhnyy Yuriy

Oddelek/Katedra: Katedra za fizikalno kemijo
Organizacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , 1000 Ljubljana
Št. pisarne: K3.028
Telefon: +386 1 479 8697
E-naslov: Yuriy.Kalyuzhnyy(at)fkkt.uni-lj.si