Lavrič Simon

Department/Section: Služba za raziskovalno dejavnost
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.005
Telephone: +386 1 479 8404
E-mail: Simon.Lavric(at)fkkt.uni-lj.si