Search

Search Results

6662 results found.

Kavsek-ABSTRACT.pdf

ABSTRACT The submitted doctoral dissertation presents the development of rigid melamineformaldehyde foams for use in thermal insulation applications. The introduction includes the historical developme

Kemijske-znanosti-samoevalvacija_2022-2023_koncno.pdf

Samoevalvacijski obrazec za leto 2022/2023 Kemijske znanosti (1001051) Kazalo vsebine 1. Splošni podatki ŠP ..........................................................................................

Navodila_za_predmet_prakticno_usposabljanje__23-24__Zgajnar_Gotvajn__Gazvoda_.docx

Praktično usposabljanje na prvostopenjskih študijskih programih Študenti univerzitetnega študijskega programa Biokemija, Kemija in Tehniška varnost imate med študijem (2. ali 3. letnik) možnost izbra

DR-ANG-2023-24-Doktorski_UL-FKKT-Predstavitveni_zbornik.pdf

Faculty of Chemistry and Chemical Technology Chemical Sciences DOCTORAL PROGRAMME IN CHEMICAL SCIENCES UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY Programme description: 1.

DR-SLO-2023-24-Doktorski_UL-FKKT-Predstavitveni_zbornik.pdf

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Kemijske znanosti DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KEMIJSKE ZNANOSTI, UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Predstavitev študijskeg

KZ309-Izbrana_poglavja_iz_heterociklicne_kemije-2024.pdf

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS IZBRANA POGLAVJA IZ HETEROCIKLIČNE KEMIJE SELECTED TOPICS IN HETEROCYCLIC CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Leve

KZ306-Izbr-pogl-iz-eksperimentalne-FK-2024.pdf

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS IZBRANA POGLAVJA IZ EKSPERIMENTALNE FIZIKALNE KEMIJE SELECTED TOPICS IN EXPERIMENTAL PHYSICAL CHEMISTRY Študijski program in stopnja Stud

Sofinanciranje_razvojnega_sodelovanja_EUTOPIA.pdf

Interni razpis Sofinanciranje razvojnega sodelovanja znotraj Zveze EUTOPIA (2024) v okviru ukrepa RSF »Razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnostih« (ukrep S.E.1.1) V okviru ukrepa S.E.1.1

C_Vsebinsko_porocilo.docx

Vsebinsko poročilo Interni razpis Sofinanciranje razvojnega sodelovanja znotraj Zveze EUTOPIA (2024) v okviru ukrepa RSF »Razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnostih« (ukrep S.E.1.1)

B_Potrdilo_o_izvedenih_aktivnostih_Confirmation_letter.docx

Potrdilo o izvedenih aktivnostih (Letter of Confirmation for Mobility) It is hereby certified that ___________________________________________________, the staff member from the University of Ljub