Search

Search Results

6662 results found.

A_Sporazum_o_mobilnosti_za_razvojno_sodelovanje_Mobility_Agreement.docx

Sporazum o mobilnosti za razvojno sodelovanje (Mobility Agreement) Academic Staff ☐Professional Staff ☐Mobility start at host university: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.Mobility

Funkcionarji-organi-odbori-komisije-FKKT.16.5.24.pdf

ORGANI UL FKKT A. UL FKKT 1. Dekanja: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn 2. Prodekani: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, za področje dodiplomskega in magistrskega študija prof. dr. Marko Novinec, z

Vabilo-Dogan.pdf

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo p.p. 537, Večna pot 113 1001 Ljubljana telefon: 01 479 80 00 faks: 01 241 91 44 dekanat@fkkt.uni-lj.si VABILO NA PREDAVANJE V OKVIRU

1000370_Tehniska_varnost_.pdf

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIŠKA VARNOST Ime programa Lastnosti programa Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/vi

9-Ucni_nacrti_UN_TV_1_stopnja_2023-2024.pdf

ANALIZE TVEGANJA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Analize tveganja Risk Analysis UL FKKT Študijski programi in stopnja Tehniška varnost, prva stopnja, univerzitetni Študijska smer Ni členitve (št

1-Ucni_nacrti_UN_Kemija_1_stopnja_2023-2024.pdf

ANALIZNA KEMIJA I UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Analizna kemija I Analytical Chemistry I UL FKKT Študijska smer Ni členitve (študijski progra

2-Ucni_nacrti_MAG_Kemija_2_stopnja_2023-2024.pdf

ANALIZA ZGRADBE KRISTALOV UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Članica nosilka/UL Member: Analiza zgradbe kristalov Crystal structure analysis UL FKKT Študijska smer Ni členit

FWF_Stelle_engl_JAS_short.pdf

Assoc. Prof. J. Schachner, PhD Institute of Chemistry – Inorganic Chemistry University of Graz Schubertstr. 1, A-8010 Graz Graz, May 2024 PhD Position available (for detailed information, click on t

FWF_Stelle_engl_JAS_short.pdf

Assoc. Prof. J. Schachner, PhD Institute of Chemistry – Inorganic Chemistry University of Graz Schubertstr. 1, A-8010 Graz Graz, May 2024 PhD Position available (for detailed information, click on t

Jubilut-Guest_Professor.pdf

The intersections between Human rights and the Environment from a protection standpoint The intersections between Human rights and the Environment have been growing recently, from the recognition of