Search

Search Results

7337 results found.

UL_FKKT_Courses_offered_in_English.xlsx

Structural characterization of materials Thermal, textural and morphological analysis of materials Modern techniques for the synthesis of nanomaterials Electrochemical Energy Storage Soft skills and p

Brucsura-2.pdf

kontakti Študentski referat: referat@fkkt.uni-lj.si Športno društvo: Športno društvo FKKT Študentska organizacija: ŠO FKKT @sofkkt Študentski svet: Študentski svet UL FKKT @ss_fkkt Tutorstvo: Tutor

Zalozba_UL_FKKT-razpis_2024_25.pdf

Na podlagi Pravilnika o založništvu na UL FKKT, je uredniški odbor založbe UL FKKT, dne 12. oktobra 2023 sprejel sklep, da se objavi Razpis za izdajo učbenikov, zbirk nalog oz. vaj in drugega gradiva

Zapisnik_22._redne_seje_Akademskega_zbora_17._2._2023.pdf

p. p. 537, Večna pot 113 1000 Ljubljana, Slovenia telefon: 01 479 80 00 info@fkkt.uni-lj.si www.fkkt.uni-lj.si Številka: 034-1/2023-5 Datum: 20. 02. 2023 ZAPISNIK 22. seje Akademskega zbora UL FKKT,

zapisnik_AZ_dopisne_seje.sept23.pdf

p. p. 537, Večna pot 113 1000 Ljubljana, Slovenia telefon: 01 479 80 00 info@fkkt.uni-lj.si www.fkkt.uni-lj.si Številka: 034-3/2023-3 Datum: 11. 10. 2023 ZAPISNIK dopisne seje Akademskega zbora UL FK

Zdovc-Povzetek.pdf

Povzetek Razvoj sodobnih polimerizacijskih postopkov omogoča pripravo kompleksnih (ko)polimerov različne kemijske sestave, molske mase, arhitekture, mikrostrukture in/ali vrste končnih skupin. V prvem

Zdovc-Abstract.pdf

Abstract The development of modern polymerization processes allows the preparation of complex (co)polymers with different chemical composition, molar mass, architecture, microstructure and/or end-grou

Oklic_javne_drazbe_-_digestorij.pdf

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana na podlagi na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur

Consent_Form_GC_2023.docx

GLOBAL CONNECTIONS – Cross-University Migration Project 9 November – 30 November 2023 CONSENT FORM Pictures I consent to being part of group pictures taken during the Global Connections sessions a

Registration_Form_GC_2023.docx

GLOBAL CONNECTIONS – Cross-University Migration Project 9 November – 30 November 2023 REGISTRATION FORM First name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Last name: ………………………………