Search

Search Results

6662 results found.

Zacela_se_je_poletna_sola_kemijskih_znanosti_2024.pdf

Poletna šola kemijskih znanosti 2024 Ta teden na naši fakulteti gostimo 15 slovenskih dijakinj in dijakov, ki se bodo v naših laboratorijih spoznali z različnimi področji dela na fakulteti. Poletno š

Zavrtanik-Povzetek.pdf

Povzetek V pričujočem doktorskem delu so prikazani rezultati raziskav termodinamike zvijanja αvijačnice v različnih (bio)molekularnih sistemih. V prvem delu smo se posvetili alaninskim peptidom, ki v

Zavrtanik-abstract.pdf

Abstract This work presents research findings on the α-helix within diverse biomolecular settings. Initially, we examined alanine-rich peptides, which readily adopt an α-helix structure in aqueous en

Pavlin-Povzetek.pdf

Povzetek Med, eno najbolj cenjenih živil, je na trgu že od antičnih časov. Zaradi svoje priljubljenosti in pomanjkljive definiranosti pa je pogostokrat tarča ponarejanja oziroma prirejanja botaničnega

Pavlin-Abstract.pdf

Abstract Honey, one of the most valued foods, has been on the market since ancient times. Due to its popularity and lack of definition, it is often the target of falsification or modification of botan

Kavcic-Povzetek.pdf

Povzetek Rastlinski (+)ssRNA virusi predstavljajo zbirko evolucijsko optimiziranih proteinskih nanodelcev različnih oblik in velikosti, ki pri sesalcih ne morejo razviti virusne okužbe in so zato zelo

Kavcic-Abstract.pdf

Abstract The capsids of plant ssRNA viruses represent a collection of evolutionarily optimized proteinaceous nanoparticles of different shapes and sizes that are not infectious to mammals and therefor

Navodila_za_oddajo_mag_del_24.pdf

Navodila za oddajo magistrskih del in prijavo zagovora v STUDIS-u Po odobritvi dela s strani mentorja/somentorja, člana in predsednika komisije, mentor v študijskem informacijskem sistemu omogoči

FKKT_studijski_programi_II_stopnje_knjizica_2024_25_slo.pdf

UL FKKT MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI Kemija Kemijsko izobraževanje Kemijsko inženirstvo Biokemija Tehniška varnost K A Z A L O KEMIJA KEMIJSKO INŽENIRSTVO BIOKEMIJA K E M I J S K O I